top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi
İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.
 

Madde 1 - Konu
İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
 

Madde 2.1 - Satıcı Bilgileri
Unvan: SO Prodüksiyon Tanıtım ve Organizasyon Tic Ltd Şti ; (sözleşmede bundan sonra "LİMONETTE" olarak anılacaktır)
ADRES: Nisbetiye mah Belediye Sitesi A6 Blok no:15AA Beşiktaş İstanbul
Mersis NO: 0772-0623-7970-0011
 

Madde 2.2 - Alıcı Bilgileri
 

Madde 3 - Sözleşme konusu ürün bilgileri
Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli eposta'da belirtildiği gibidir.
 

Madde 4 - Genel Hükümler
4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI'ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir. 
4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden LİMONETTE  sorumlu tutulamaz. 
4.4 - LİMONETTE, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. 
4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin ALICI tarafından kabul edilmiş ve bedelinin ALICI'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, LİMONETTE ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini LİMONETTE namına ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI iletişim adres(ler)ine gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 
4.7- LİMONETTE mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 
4.8- Satılan ürünlerden arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için LİMONETTE iletişim adreslerine gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri LİMONETTE tarafından karşılanacaktır. 
4.9- işbu sözleşme, ALICI tarafından Kabul edildikten sonra geçerlilik kazanır.
 

Madde 5 - Cayma Hakkı
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (3) gün içinde cayma hakkına sahiptir. 
Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde LİMONETTE iletişim kanallarına faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. 
Kullanılmış ürün iade edilemez. 
Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün LİMONETTE iletişim adreslerine gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği, fatura aslı, kutu, ambalaj, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz iadesi zorunludur. 
Aksi takdirde iade Kabul edilmeyecektir. 
Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise ürün iade alınmaz. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası elimize ulaştığından itibaren 7 gün içinde iade işlemi kartınıza yapılacaktır. 
Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. 
Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile LİMONETTE yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 
Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

bottom of page